BUURTVERENIGING de NAAIERSTRAAT

DOSSIER HERINRICHTING NAAIERSTRAAT

We zijn trots op onze straat en haar historie. We willen er graag prettig wonen, ondernemen, spelen, winkelen en recreëren. Dit lukt over het algemeen prima, maar helaas niet altijd. Regelmatig ondervinden we hinder van wateroverlast bij hevige regen, het verkeer, smalle stoepen en verloedering van de openbare ruimte. Wij doen zelf wat we kunnen om de hinder zo goed mogelijk te verhelpen, maar zouden graag meer duurzame oplossingen zien: vernieuwing van het riool en herinrichting van de straat. We zetten ons hier al jaren voor in.

Initiatieven Buurtvereniging de Naaierstraat

in chronologische volgorde


Herinrichting binnenstad

Veel straten in de binnenstad zijn in de afgelopen 10 jaar opnieuw ingericht of opgeknapt zoals bijvoorbeeld de Kleiweg, deTurfmarkt, de Lange Tiendeweg en de Achter de Vismarkt. Het wijkteam (tegenwoordig: bewonersplatform Binnenstad) heeft herhaald aandacht gevraagd voor herinrichting Naaierstraat. Dit heeft nooit resultaat gehad.


Herinrichting Achter de Vismarkt

In 2003 is de Achter de Vismarkt volledig heringericht als resultaat van een bewonersintiatief. Het initiatief was bedoeld voor zowel de Achter de Vismarkt als de Naaierstraat. De argumenten die indertijd zijn aangedragen lijken sterk op de punten die onder 1 zijn genoemd. De inrichting is indertijd tot grote teleurstelling van de bewoners niet doorgetrokken naar de Naaierstraat. Blijkbaar was het geld op maar een helemaal duidelijk antwoord op de waarom vraag heeft de gemeente nooit gegeven.

De aanpassingen aan de Achter de Vismarkt hebben helaas wel de problemen in de Naaierstraat vergroot. Niet alleen wordt er nu harder gereden, al het laden en lossen en wachten is verplaatst naar de Naaierstraat.


Voorstel aanpassing parkeren in de Naaierstraat

Wel is in 2003 aan de bewoners van de Naaierstraat een keuze voorgelegd. Dit om de toen toenemende overlast van laden en lossen bij de Albert Heijn te beperken (Albert Heijn is in die tijd verdubbeld qua omvang door aankoop van een naastgelegen pand)

De toen gedane voorstellen (2 varianten) wekte veel bevreemding in de straat en loste naar de beleving van de bewoners niets op. Een van de varianten behelsde het omdraaien van de parkeersituatie en het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen. Dat betekende dat de auto's voortaan aan de "mooie" zijde van de straat geparkeerd werden. Daarmee bedoelen wij de zijde met de meeste historische gevels.


Het Plan Fijn

De straat diende hierop een alternatief plan in: het plan Fijn. Het plan van de heer Fijn betrof het doortrekken van het stratenplan van de Achter de Vismarkt naar de Naaierstraat. De gemeente verruimde vervolgens alleen de laad en los zone bij Albert Heijn door het in de bestrating aanbrengen van witte klinkers.


Contacten met de gemeente over herinrichting sinds 2003

De bewoners van de Naaierstraat hebben herhaald aandacht voor hun straat gevraagd. Daarbij is vaak gevraagd waarom het plan van de Achter de Vismarkt indertijd niet is doorgetrokken. Op deze vraag hebben we nooit afdoende antwoord op gekregen.


Bij herhaalde pogingen aandacht te vragen voor de inrichting van de straat kregen de bewoners van de Naaierstraat de afgelopen jaren telkens te horen dat de tegels nog netjes rechtliggen en er dus geen aanleiding is iets te doen. Dit heeft tot de nodige frustratie bij de bewoners geleid.


Buurtvereniging de Naaierstraat

De wens de straat te verfraaien en verbeteren is een van de hoofdaanledingen geweest voor het oprichten van Buurtvereniging de Naaierstraat. 90% van de bewoners is lid van de vereniging.

Samenvatting problemen en wensen bewoners en ondernemers


De wens de straat te verfraaien en verbeteren -in de stijl van de Achter de Vismarkt (versmalde rijbaan, bredere stoepen)- is de hoofdaanleding geweest voor het oprichten van Buurtvereniging de Naaierstraat. 90% van de bewoners is lid van de vereniging en staat volledig achter dit plan.


Wateroverlast

Bij heftige regenval loopt de westzijde van straat geheel onder. Het water loopt dan de huizen in. De oostzijde van de straat blijft droog. Deze problematiek zal toenemen doordat het vaker hard regent. Het riool komt in die situaties ook omhoog. Het is dus vuil water wat de huizen in stroomt.


Hellende straat

De hellende straat is niet alleen problematisch bij regenval en gladheid maar ook bij het laden en lossen. Regelmatig rollen er trollys de verkeerde kant op en komen dan tegen de gevels aan. Albert Heijn ervaart dit ook als een probleem.


Veiligheid *

Er wordt soms erg hard gereden. Na de smalle rijbaan van de Achter de Vismarkt nodigt de breedte van de Naaierstraat uit om gas te geven. Er wordt ook veel tegen het eenrichtingsverkeer in gereden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. De Naaierstraat is een zeer kinderrijke straat! Door de smalle stoepen lopen veel mensen op de rijbaan. Omdat er in de straat geen verkeersremmende maatregelen zijn genomen, handhaaft de politie/stadstoezicht de 30 kilometer zone in onze straat niet.


Spelende kinderen *

We hebben er 16 tussen de 1 en de 8. Die hebben weinig ruimte om te spelen, de stoepen zijn smal. Het is moeilijk om de spelende kinderen van de rijbaan af te houden.


Wachters *

De wens te ontmoedigen dat de Naaierstraat de plek is waar je met draaiende motor op je vrouw wacht. Deze problematiek is recent ontstaan door het tot invalideplek benoemen van de parkeerplek voor de deur van nummer 32 en het weghalen van de naastgelegen vergunninghoudersplek. De gemeente heeft hierdoor een grote “kiss and ride”  gecreeerd. De bewoners hebben veel last van het circelend verkeer en draaiende motoren. Dit gedrag is niet te bekeuren het is immers niet verboden om met draaiende motor en alarmlichten aan “even” op je vrouw te wachten….


Laden en lossen *

De laad en los zones staan regelmatig vol met kortparkeerders. De vrachtwagens moeten dan midden op straat lossen en de hele straat staat vol met wachtende auto’s (uiteraard met draaiende motor). De laad en los zones kunnen veel duidelijker worden afgebakend van de rest van de straat.


Asociaal gedrag

Het ontmoedigen van hanggedrag en wildplassen. Er zijn veel dode onverzorgde hoekjes die dit  gedrag uitlokken, de grond is in het bezit van de gemeente. Ook naar deze plekken moet gekeken worden. We gaan er ook vanuit dat een mooie verzorgde straat ervoor zorgt dat dit gedrag  vermindert.


Aansluiting bij de rest van de binnenstad/Toeristische waarde

De Naaierstraat heeft prachtige goed verzorgde historische panden. De straat verdient het qua gevels om er net zo mooi uit te zien als andere historische straten. Dat is nu allerminst het geval. Waar veel binnenstadsstraten zijn herbestraat en heringericht is er in de afgelopen 30 jaar aan de Naaierstraat niets gedaan. De Naaierstraat wordt in het toeristenseizoen wel dagelijkse door meerdere grote groepen toeristen bezocht.


Ambachtenkwartier

Recent is de Naaierstraat benoemd tot ambachtenkwartier. We hebben een chocoladeatelier, een kralenwinkel, een kookstudio, een pottenbakker, een meubelopleukerij en een zilveratelier. Op al deze locaties worden workshops georganiseerd die druk bezocht worden. De gemeente heeft een mooie folder uitgebracht die toeristen uitnodigt de straat te bezoeken. De stoepen van de Naaierstraat bieden geen plaats aan deze toeristen of aan fietsen van bezoekers.


Woorden en daden

De Naaierstraat wordt door de gemeente vaak als voorbeeldstraat genoemd. Er heeft zich  een ontwikkeling voorgedaan die als voorbeeld dient voor bijvoorbeeld de Wilhelminastraat. Door initiatieven van bewoners ondernemers is de uitstraling de afgelopen jaren enorm veranderd. Mooie woorden maar de bewoners en ondernemers zouden het waarderen wanneer de gemeente ook met daden laat merken blij te zijn met de Naaierstraat.


* Veel wensen kennen logischerwijs een langere oplossingstermijn. De problemen die voorzien zijn van een sterretje kunnen zo lang niet wachten. De Naaierstraat vraagt de gemeente voor deze problemen ook mee te denken met korte termijn oplossingen

Plan Fijn 2003

Nota 'Ruimte voor Iedereen' 2009

Hand Out Open Podium 2010